[ Lenker ] [ Kontakt oss ]
Opning i Nottane laurdag, gode vermeldingar for helga

Driftsleiar har stått på og er ferdig i Nottane, og vi opnar t-trekket i helga. Dermed vert alle heiser/trekk i drift i helga, og Vidsyn kafe er og open. Det er meldt lettskya fint ver, og vi får ei kjempefin helg.

Bigjumpane er nypreppa og fleire railar er sett ut i parken. Eit par hopp er laga i Knuteløypa. 

På grunn av vegsituasjonen opp til skisenteret, har det vorte innført endra køyremønster ned att. Følg skilting.

Velkomen til ein snørik vinter hos oss.

Skular som ynskjer skulekøyring medan det enno er vinter og mykje snøv, kan ta kontakt på 909 44 047.

Bli ven med oss på facebook og instagram Ørsta Skisenter AS


10 skivettreglar

10 skivettreglar i alpinbakken

Følg desse reglane om skivett så blir alpinkøyringa tryggare både for deg og andre i bakken. Alpin skikøyring er forbundet med ein viss fare. Hugs ditt ansvar og køyr under full kontroll.

Skivettreglane:

 1. Alle skiløparar må forholde seg slik at han ikkje skader seg sjølv eller andre.
 2. Alle må avpasse fart og køyremåte etter ferdigheit, terreng, føreforhold og trafikk i bakken.
 3. Det er forbudt å køyre rett utfor unntatt under organisert trening.
 4. Den som kjem bakfra, har ansvar for å unngå kollisjon.
 5. Den som kjører inn i eller krysser en bakke, må sørge for at dette skjer uten fare. Det same gjelder etter stans.
 6. Stopp ikkje på trange eller uoversiktlige steder, til dømes under heng.
 7. En skiløpar på veg oppover må bare nytte ytterkantane av bakken.
 8. Skistoppar/fangreimer er påbudt. Lange fangreimar på snowboard. Kontroller at bindingen er riktig innstilt.
 9. Følg skilting, merking og anvisninger.
 10. Ved skader haralle plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkande plikter å oppgi personalia.

Hugs også :

 • Barn må bruke godkjent hjelm.
 • Alkohol og skikøyring passer ikkje saman.
 • Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

Skredinformasjon


Forholda på Bondalseidet

Ofte er det slik at det er nokre grader kaldare på fjellet, enn i sentrum. Regn og sludd ved fjorden, kan vere tørr og fin snø på skisenteret.

Sjekk veret (temperatur og vind) hos Himmelseglarane, og få med deg føreforholda på våre webcamera. Hugs å trykke oppdater om du har vore inne på webcamera, heimesida tidlegare på dag.Ørsta skisenter 50 år

Den 28. januar 1962 vart Fjellheis på Bondalseidet offisielt opna. Fjellheisa var den første stolheisa mellom Voss og Trondheim. I dag står dette fram som eit flott familieanlegg med tre trekk, ei stolheis, langrennsarena, varmestover og snøkanonanlegg. Enno vert anlegget dreve på dugnadsbasis. Mange tykkjer godt om anlegget vårt, og seinast i år har skikøyrar/magasin/reportarar rangert det høgt i kåringar.


Opningstider - kva er ope?
Er trekk / stolheis open?
Gjennom tilbakemelding frå våre brukarar, har vi forstått at det har vore litt usikkerheit om kva som er ope til einkvar tid. Det kan skje at redaksjonelt innhald ikkje alltid er oppdatert på ver-tilhøva. Difor er det viktig å vite at boksa til høgre ALLTID er oppdatert i forhold til om trekk / stolheis er opne.

NB! Ver merksam på at stolheisa kan verte stengt på kort varsel, dersom vertilhøva skulle endre seg. Ved sterk vind (over 17 m/s) er det, grunna sikkerheitskrav, ikkje løyve til å køyre stolheisa. Sjekk vinden på toppen her www.himmelseglarane.com.

Vennleg helsing
Ørsta Skisenter AS


2-dagers vervarsel

INFO STOLHEIS / SKITREKK
STOLHEISA : OPE
HOVUDTREKKET : OPE
NOTTANE : OPE
BARNETREKKET : OPE

NB! Stolheisa og skitrekket i Nottane er stengt ved kveldskøyring

SNØDJUPNE
Siste snøfall : 26.01
Snødjupne nedre : 100 cm
Snødjupne Eitrefjell : 140 cm
Snødjupne Nottane : 190 cm

WEBKAMERA
Ørsta Skisenter AS - Hovudtraseen.
Hovudtraséen
Ørsta Skisenter AS - Nottane.
Eitrefjell

Sponsorar
Ørsta Skisenter AS © 2008 - Org.nr. 911 683 725
Webredaktør: Frank Harald Velle
developed by onsite solutions - powered by o2